Linsebehandling: Få svar på alle dine spørgsmål. ⎮ EuroEyes
close

Vores telefoner er åbne
kl. 7:30-16 Mandag til torsdag

kl. 7:30-15 fredag og kl. 10-14 lørdag.

Du kan også kontakte vores klinikker direkte her: Aalborg · Århus · Herning · Esbjerg · København

Trifokale linser

Kunder, der allerede lider af alderssyn (presbyopi) – typisk 40-50-årige. Pludselig er armene for korte, når du læser, og du kan ikke fokusere på bogstaverne – du har brug for læsebriller. Selv personer, som har lidt under nærsynethed eller langsynethed det meste af deres liv vil før eller siden udvikle alderssyn.

Trifokale kunstlinser bevirker en vis nedsættelse af kontrastsynet. Af denne grund vil der i tusmørke ofte forekomme lysspredning omkring lyskilder. Vores hjerne lærer med tiden at abstrahere fra disse ændringer, så de ikke forekommer forstyrrende.

Trifokale linser er permanente. En trifokal linse er en kunstlinse, og den holder resten af livet. Der er ikke indbyggede forhold der gør at linse operations effekten svinder.

Generelle spørgsmål

Nej, en øjenoperation er smertefri. Øjet bedøves først med dråber, og når de virker, bedøves øjet
yderligere med indsprøjtninger. Du kan mærke mindre tryk på øjet, men ingen smerter.

Vi har 30 års erfaring og har udelukkende HighVolume-kirurger, som gennemfører rigtig mange operationer årligt. EuroEyes dækker hele behandlingsspektret fra laser- til linsebehandlinger. Vi arbejder kun med de bedste leverandører og den nyeste teknologi. Vi har desuden fem års tryghedsgaranti på efterbehandlinger relateret til din synskorrektion.

Sådan vælger du øjenklinik: Gode grunde til at vælge EuroEyes

Det første skridt til at få en synskorrektion er en konsultation eller en synsundersøgelse. Ved den første undersøgelse kontrollerer vi, at du er egnet og i givet fald, hvilken behandling der passer bedst til netop dine øjne. Hvis du er egnet og har besluttet dig for at få en synskorrektion, er det næste skridt opmåling til behandlingen. Forud for denne opmåling må du ikke have båret hårde kontaktlinser i to uger eller bløde kontaktlinser i en uge, og vi anvender nogle øjendråber, som vil udvide dine pupiller. Øjendråberne til pupiludvidelse varer ca. 24 timer, og du bør derfor ikke færdes i trafikken herefter. Opmålingen tager typisk en time. Efter behandlingen følger mindst tre kontroller; en dag, en uge og 6 uger efter behandlingen.

Laserbehandlingen foregår foran øjet på hornhinden. Derfor har den ingen betydning for en senere behandling af grå stær.

Efter synsundersøgelsen bør behandlingen foretages inden for 3 måneder, herefter vil nogle målinger gentages.

Grå stær kan ikke behandles med vores laserbehandlinger. I stedet udskiftes din naturlige linse med en kunstlinse.

Symptomerne fra alderssyn kan reduceres væsentligt ved at behandle synsfejl forskelligt på øjnene. Det vil sige, at man hos nærsynede ikke korrigerer synsfejlen fuldt ud på det ene øje, så genstande tæt på stadig står skarpt. Denne metode kalder man “Monovision”. Trifokale intraokulære linser muliggør et skarpt syn både tæt på og på afstand. Her bliver kroppens naturlige linse udskiftet med kunstlinse, der har flere styrker.

En linseudskiftning med trifokale linser koster 54000kr for begge øjne.

*Priserne afhænger af synsfejlen, hornhindetykkelsen og den anvendte laserteknologi (Femtosekundlaser eller Wavefront-teknologi) samt den indsatte linse.

EuroEyes tilbyder muligheden for at få finansieret din øjenlaser- eller linsebehandling og dermed dele betalingen over en kortere eller længere periode.

EuroEyes Finansiering er et fleksibelt alternativ til dig, som selv ønsker at bestemme, hvordan du vil betale.

Læs mere her.

For at få tilskud kræves medlemskab af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 med tilvalget Operation i de umiddelbart forudgående 12 måneder. Tilskuddet udgør fra 6.000-13.000 kr. pr. øje. Taksterne er baseret på 2013-listen fra Sygesikringen “danmark”.

Du kan få tilskud til følgende øjenbehandlinger:

Skelebehandling

Synskorrigerende behandling, hvor øjenstyrken er +/- 6 dioptrier og derover (udmålt på klinikken og indregnet cylinderværdien) inkl. indsættelse af intraoculære linser

Synskorrigerende behandling, hvor forskellen i synsstyrken mellem øjnene er større end 3 dioptrier (udmålt på klinikken)

Behandling af bygningsfejl på et eller begge øjne, hvor bygningsfejlen er større end 3 dioptrier (udmålt på klinikken)

Se Sygeforsikringen “danmark”s hjemmeside for yderligere information på www.sygeforsikring.dk.

Vi anbefaler, at du kontakter Sygeforsikringen “danmark” før din behandling, hvis du har spørgsmål til, hvordan du er dækket.

Det afhænger af den anvendte behandlingsmetode. Ved fx LASIK-behandlingen kan kunden ofte se godt allerede dagen efter behandlingen. Resultaterne fra PRK og ReLEx Smile-metoderne minder meget om resultaterne fra LASIK, men helingsprocessen er længere, og der går derfor længere tid, indtil det ønskede resultat er opnået. Som regel opnås den fulde synsstyrke efter ca. en uge. Den fulde synsstyrke vil typisk opnås efter et par uger. PRK/LASEK-behandlingen er velegnet til alle med tynde hornhinder, som til sportsudøvere fra kontaktsport, såsom kampsport.

Vi tilbyder alle interesserede en uforpligtende synsundersøgelse og samtale hos en af vore optometrister, som omfatter alle relevante opmålinger og egnethedstest. Vi finder frem til, om den pågældende synsfejl kan korrigeres af en øjenbehandling og i så fald, hvilken af vores behandlingsmetoder der vil være bedst. Det er vigtigt for os at lære om kundens personlige vaner og livsstil, så vi kan tage højde for disse i vores anbefaling.
Alternativt tilbyder vi en øjenlægekonsultation, som vil koste 1.750 kr.

I yderst sjældne tilfælde kan der opstå infektion efter en linseudskiftning, dette kan være forbundet med forringelse af synet. En infektion i øjet kræver omgående behandling.

Alt dette kan du lige så stille genoptage efter en uge.

Efterstær er en godartet tilstand, der kan forekomme kort eller længere tid efter en øjenoperation. Efterstær skyldes at den bagerste linsekapsel er blevet uklar. Linsekapslen er en del af linseophænget. Det vil sige, at der er kommet en uklar hinde bag den kunstige linse, som blev indsat ved operationen. Typisk udvikler man efterstær indenfor 0-2 år, men det kan også udvikle sig senere. Efterstær forekommer hos op til 50% af personer, der har gennemgået en øjenoperation. Dette tal kan lyde højt, men tager det lidt af skarpheden af synet, så tilbyder vi at behandle det.

Denne tilstand behandles typisk med laser, der skaber en fin åbning i den uklare kapsel. Medmindre der er sket ændringer i andre dele af øjet, vil synet normalt vende tilbage til det niveau, det havde umiddelbart efter operationen. Laserbehandlingen opleves som små lysglimt, er smertefri og varer normalt under 5 minutter. Før behandlingen drypper man øjet med pupiludvidende dråber.

Med vores 5 års tryghedsgaranti er du dækket hvis du efter operationen udvikler efterstær. Vi slipper dig ikke, før du er klar, og vi er altid meget opmærksomme på forløbet før, under og efter din behandling

Skulle der i perioden efter din behandling opstå yderligere spørgsmål eller på anden måde være anledning til at kontakte os, er vi altid lige i nærheden.

 

 

Efterstær er betegnelsen for en uklarhed i linsen, som omkring 10% vil opleve efter en Grå Stær operation – uanset hvor det udføres. Efterstær er ganske ufarligt og kan fjernes med laser.

Når du er blevet behandlet for efterstær, behøver du ikke bekymre dig mere: Efterstær kommer nemlig ikke igen, og øjet skal derfor kun behandles én gang for øjenkomplikationen.

Efterstær er almindelig Den kan fjernes med en YAG-laser på 5 minutter. Behandlingen er smertefri og efterstæren kommer ikke igen. Det koster 1.500,- kr.

”En linseudskiftning holder livet ud, den kunstige linse vi sætter ind, holder hele livet og skal aldrig skiftes igen.” Som bonus skal du efter en linseudskiftning heller ikke bekymre dig om at udvikle grå stær i fremtiden. Det er nemlig den naturlige linse, som vi udskifter, der rammes af grå stær.

Patienter med grå stær kan opleve næsten alle grader af ændret syn og synsnedsættelse. Mild grå stær giver ingen symptomer og kan ikke ses på øjet. Men efterhånden som uklarhederne i linsen tager til, bliver synet tiltagende mere sløret, og sygdommen begynder at manifestere sig ved en grålig pupil.

For at få tilskud til en synskorrigerende behandling skal du leve op til mindst et af følgende kriterier: Styrken skal mindst være +/- 6 dioptrier, Forskellen i synsstyrken mellem øjnene skal være mindst 3 dioptier. Bygningsfejl skal mindst være 3 dioptier.

Hvordan behandles grøn stær? Grundlidelsen og allerede eksisterende defekter i synsfeltet kan ikke helbredes, men der er i dag gode muligheder for at bremse udviklingen af grøn stær og på den måde bevare synet resten af livet. De eneste veldokumenterede behandlinger sænker, som tidligere nævnt, øjentrykket.

Grøn stær er normalt aldersbetinget. Sygdommen kan imidlertid også være medfødt, opstå i ungdommen, følge almensygdomme såsom diabetes eller andre øjensygdomme, for eksempel regnbuehindebetændelse. Grøn stær kan endvidere opstå som komplikation til de fleste øjenoperationer og som følge af traumer.

Var den blindes pupil grå, blev sygdommen kaldt grå stær (katarakt), havde pupillen et blå-grønligt skær, kaldtes det for grøn stær (glaukom), og var pupillen sort, talte man om sort stær. Sort stær forekommer eksempelvis ved visse nethindesygdomme.

Mange føler sig klar til at køre bil kort tid efter din øjenoperationen, men når du kommer til 1-dagskontrollen, vil vi fortælle, om du er klar til at vende tilbage i trafikken.

Keratokonus

Ordet Keratokonus stammer fra to græske ord: “kerato”, som betyder hornhinde, og “konos”, som betyder kegle.
Keratokonus er en genetisk arvelig sygdom, der påvirker hornhindens normale form, fordi den mister sin stabilitet og danner en kegleformet udbuling. Denne irregularitet resulterer i et nedsat og forvrænget syn. Keratokonus optræder typisk på begge øjne, men ofte også asymmetrisk, dvs. et øje er mere berørt end det andet.

I de tidligere stadier bruger man briller, men når brillerne ikke længere rækker, indsættes ofte hårde kontaktlinser. På et tidspunkt rækker de hårde kontaktlinser heller ikke mere, og keraringe implanteres. Disse keraringe (intrakorneale ringsegmenter) sørger for, at hornhindekrumningen ikke forværres yderligere. I det sidste stadie vil man foretage en hornhindetransplantation. Vi foretager hornhindetransplantationer i vores klinik i München. Hidtil har mere end 20 % af vores keratoconus-patienter været nødt til at få foretaget en hornhindetransplantation.

Keraringe

En keraring er en kunststofring, der består af to halvcirkelformede segmenter med en diameter på 5mm og varierende tykkelse. Keraringene fremstilles af Perspex CQ Acrylic, som materialet i intraokulære linser, der anvendes til behandling af grå stær. Keraringen tolereres let af hornhinden, og der er ingen risiko for afstødning. Hovedformålet med behandlingen er at forbedre synsskarpheden. Keraringen kan bremse udviklingen af keratokonus og dermed udskyde nødvendigheden for en hornhindetransplantation på ubestemt tid.

1.    Middel til høj nærsynethed
2.    Høj bygningsfejl
3.    Irregulær hornhindekrumning ved keratokonus eller som følge af en hornhindetransplantation.

Keraringen flader horhinden ud og udligner dermed hornhindens irregulariteter. Af denne grund reduceres ikke blot hornhindekrumningen, men også nærsynetheden.

Først forberedes en tunnel til keraringene. Dette udføres med femtosekundlaseren, som foretager indsnittene i løbet af seks sekunder. Ringene skubbes ind igennem tunellen og til sidst anbringes en beskyttende kontaktlinse.

Risikoen for komplikationer er meget lav, men som med enhver anden behandling kan infektion forekomme. I så fald kan keraringen fjernes igen. Komplikationer er typisk ikke alvorlige, og hvis de forekommer, er behandlingen reversibel, og ringene kan fjernes, så hornhinden får den oprindelige form tilbage. På trods af en behandling kan det stadig være nødvendigt at få foretaget en hornhindetransplantation. Keraringen er ikke en erstatning for hornhindetransplantationen.

Øjet kommer sig hurtigt efter behandlingen. Synsstyrken forbedres i løbet af nogle få dage og stabiliseres over 3-6 måneder. I løbet af denne periode er det normalt med svingende syn – typisk er synet bedre om morgenen og mere sløret om aftenen. Efter behandlingen kan det stadig være nødvendigt med briller eller kontaktlinser, men trods en resterende synsfejl kan synsskarpheden stadig være meget god.

Eller bare ring til os gratis.

7027 4553

Mandag til torsdag: 7:30-16:00
Fredag: 7:30-15:00 Lørdag: 10:00–14:30

Book tid til uforpligtende synsundersøgelse

Vores kunder har anmeldt os på Trustpilot